Кардиология

Friday
Apr 03rd

Вход/Регистрация

Роль депресії як незалежного чинника ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень

Печать PDF

Катеренчук І. П.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Резюме. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є найбільш поширеною причиною смертності та захворюваності в загальній популяції як у всьому світі, так і в Україні. Проведеними дослідженнями визначена низка факторів ризику, які спричиняють серцево-судинні захворювання та обтяжують їх перебіг, є причиною інвалідизації та передчасної смерті. В останні роки привертається увага до значення депресії як незалежного фактора ризику кардіоваскулярної патології, однак багато сторін цього впливу залишаються нез’ясованими. Невизначеними лишаються алгоритми медичної допомоги сімейним лікарем, профілактики та лікування депресивного синдрому в кардіологічних хворих. У статті проаналізовані можливі механізми та особливості розвитку депресій за кардіальної патології, вплив різних чинників на її розвиток і вплив депресії на перебіг захворювання. Проаналізовано особливості медикаментозних впливів з визначенням можливості оптимізації терапії.

Ключові слова: серцево-судинний ризик, депресія, лікування.

The role of depression as an independent risk-factor of cardiovascular complications

Нині розвиток серцево-судинної патології розглядається через призму серцево-судинного континууму, яким визначені її провідні ініціювальні фактори ризику та прогресування. Такими факторами є артеріальна гіпертензія, інсулінорезистентність і цукровий діабет, порушення ліпідного обміну, паління та ін. [2]. У той же час у структурі наявної концепції серцево-судинного континууму психоемоційним факторам і депресії, що суттєво впливають на серцевосудинну систему, не приділяється належної уваги.