Кардиология

Thursday
Apr 02nd

Вход/Регистрация

№3 (27) 2017

Взаємозв’язок між судинним ремоделюванням та змінами структурно-функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


 


УДК 616.12008.331.1–008–005–053.85/.9


Колесник Т. В.1, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
Косова Г. А.1, асист. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
Писаревська О. В.1, канд. мед. наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3
Аносова Н. П.2, зав. відділення функціональної діагностики
Степаненко О. М.3, лікар ультразвукової діагностики
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2КЗ «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР, м. Дніпро, Україна
3КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 11» ДОР, м. Дніпро, Україна


Резюме. Визначення товщини комплексу інтима-медіа використовується як маркер патологічного ремоделювання сонних артерій, яке є найбільш раннім проявом гіпертензивного ураження судинної стінки. Водночас, незважаючи на велику кількість проведених досліджень, дані про асоціацію комплексу інтима-медіа зі змінами структурно-функціонального стану серця лишаються суперечливими. Метою дослідження було вивчення особливостей взаємозв’язку ремоделювання брахіоцефальних артерій зі змінами структурно-функціонального стану серця в пацієнтів середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії. Обстежено 74 пацієнти середнього (n = 46) та похилого (n = 28) віку, які залежно від віку були розподілені на 2 групи. За чинниками ризику, ступенем артеріальної гіпертензії хворі вірогідно не відрізнялися. За результатами дослідження у хворих похилого віку зі стенозуючим атеросклерозом сонних артерій було встановлено достовірно значуще зниження показників діастолічної функції лівого шлуночка – піка Е та співвідношення Е/А, і зареєстровано значно більшу товщину міжшлуночкової перегородки порівняно з хворими похилого віку із субклінічним атеросклерозом брахіоцефальних судин. Також визначені особливості взаємодії між показниками судинного ремоделювання та змінами структурного і функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку залежно від форми ураження брахіоцефальних судин та добового ритму артеріального тиску.

Ключові слова: комплекс інтима-медіа сонних артерій, атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ремоделювання лівого шлуночка, циркадний ритм артеріального тиску, похилий вік. 


 
Страница 6 из 8