Кардиология

Tuesday
Apr 13th

Вход/Регистрация

Ефективність і безпечність статинів. Особливості вибору препарату

Печать PDF


УДК 616.13:616–004.6:615.036.8

Батушкін В. В.


Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 5, м. Київ, Україна


Резюме. В основі первинної та вторинної профілактики клінічних проявів атеросклерозу лежать заходи, спрямовані на корекцію тотального кардіоваскулярного ризику, який визначається переважно особливостями способу життя, курінням, дисліпідемією, артеріальною гіпертонією, абдомінальним ожирінням та інсулінорезистентністю. У реальному житті, як правило, трапляється поєднання цих факторів. У статті наведений клінічний випадок спостереження та лікування хворого з дисліпідемією на різних часових етапах з подальшим аналізом сучасної інформації про побічну дію статинів та можливості її усунення в процесі ведення хворих з високим кардіоваскулярним ризиком. Надана оцінка нестатинової терапії дисліпідемії в пацієнтів кардіоваскулярного ризику, який корегується, і можливості різних схем титрації статинів у пацієнтів дуже високого кардіоваскулярного ризику.

Ключові слова: первинна та вторинна профілактика атеросклерозу, статини, вибір препарату, побічні дії, непереносимість.