Кардиология

Tuesday
Sep 27th

Notice: Undefined property: stdClass::$slug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Notice: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Вход/Регистрация

№4(11) 2014

Серцево-судинний ризик у хворих на ревматоїдний артрит у сполученні з субклінічною гіпотиреоїдною дисфункцією

Ребров Б. О., Князєва А. К., Благодаренко А. Б.

ФПО ДУ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ, Україна

Резюме. У статті наведено клініко-лабораторні особливості хворих на ревматоїдний артрит з супутньою субклінічною гіпотиреоїдною дисфункцією, показано дані про взаємозв’язки між активністю запалення та розвитком ендотеліальної дисфункції.

Ключові слова: тиреоїдна дисфункція, ревматоїдний артрит, серцево-судинний ризик, діагностика.

Вплив лікування на зміни показників якості життя пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги, поєднаною з остеоартрозом у осіб з ожирінням

Катеренчук І. П., Тесленко Ю. В.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Резюме. Вивчено особливості змін показників якості життя пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги, поєднаною з остеоартрозом у осіб з ожирінням, залежно від складових комплексної терапії коморбідної патології.

Встановлено, що показники якості життя на фоні призначеної супутньої, комбінованої терапії остеоартрозу та ожиріння у хворих на стабільну стенокардію характеризуються зростанням за фізичним і психологічним компонентом протягом лікування порівняно з цими показниками під впливом стандартної терапії. Наявність достовірних кореляційних взаємозв’язків з показниками загальноклінічних, антропометричних, лабораторних та інструментальних методів дослідження свідчить про взаємне обтяження перебігу коморбідних захворювань з негативним впливом на рівень якості життя.

Ключові слова: стабільна стенокардія напруги, остеоартроз, ожиріння, якість життя.

 

Effect of treatment on changes of quality of life patients with stable angina, combined with osteoarthritis in obese

Выбор оптимальной комбинированной антигипертензивной терапии по результатам динамики суточного мониторирования артериального давления у пациентов с ишемическим инсультом в анамнезе

Турна Э. Ю., Крючкова О. Н.

Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского», г. Симферополь, АР Крым

Резюме. В статье приведены данные собственного исследования, в котором изучались особенности циркадного ритма артериального давления (АД) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), перенесших ишемический инсульт (ИИ), а также анализ динамики показателей суточного мониторирования АД (СМАД) на фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии.

Ключевые слова: инсульт, артериальная гипертензия, суточное мониторирование артериального давления, лечение.

Optimal choice of antihypertensive therapy on results of blood pressure monitoring in patients with ischemic stroke in history

 
Страница 1 из 4