Кардиология

Wednesday
Feb 01st

Notice: Undefined property: stdClass::$slug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Notice: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Вход/Регистрация

4 (28) 2017

Шляхи оптимізації діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю

УДК 616.12–008.46:616–08–031.81:616–08–035:616–08–039.32:616–08–039.33:616–08–039.57:616–08–039.73

Іванов В. П., Савіцька Ю. В.

Інформація про авторів:

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна


 

Резюме. Проведене дослідження спрямоване на порівняння впливу різних варіантів діуретичної терапії торасемідом на клініко-інструментальні параметри та показники якості життя в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. За результатами дослідження визначено перевагу щоденної терапії торасемідом, незалежно від форми вивільнення, над інтермітуючою терапією торасемідом негайного вивільнення на підставі більшої клінічної ефективності, кращого впливу на показники толерантності до фізичного навантаження, структурно-функціонального стану серця, функції нирок, нейрогуморального та електролітно-метаболічного статусів і на параметри якості життя. Доведено пріоритет щоденної терапії торасемідом модифікованого вивільнення порівняно з іншими варіантами діуретичної терапії торасемідом за індексом суб’єктивної комфортності лікування, нефропротекторним ефектом та впливом на показники якості життя.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, діуретична терапія, торасемід.


 

ВСТУП

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є закономірним наслідком прогресування багатьох серцево-судинних захворювань, особливо таких нозологічних одиниць, як ішемічна хвороба серця (ІХС), артеріальна гіпертензія (АГ) та їхнє поєднання [3]. Вона визнана як одна з пріоритетних проблем практичної охорони здоров’я з огляду на її глобальні та прогресуючі темпи поширення, вкрай несприятливий прогноз навіть у разі застосування стандартизованої фармакотерапії та значні соціально-економічні втрати [4]. Не менш драматичний вигляд має обставина, коли момент клінічної маніфестації ХСН стає відправною точкою до невпинного погіршення якості життя пацієнтів і невідворотного фатального фіналу [2, 3]. Так, смертність хворих упродовж 5 років від моменту появи клінічних симптомів ХСН, незалежно від її етіології, становить від 20 до 50 % [1]. Пошук шляхів оптимізації фармакотерапії синдрому ХСН є об’єктом багатьох наукових досліджень на сучасному етапі. Діуретична терапія, яка є незамінною складовою лікування набрякового синдрому в пацієнтів з ХСН, не є винятком із цього правила [11, 13]. Доведено більш позитивний вплив на якість життя та лабораторно-інструментальні параметри торасеміду порівняно з фуросемідом [6, 8, 18], пріоритет торасеміду модифікованого вивільнення (МВ) над його формою з негайним вивільненням (НВ) стосовно суб’єктивної переносимості на тлі постійного приймання [7, 9]. Однак є дуже мала кількість досліджень, які, крім різних форм, порівнювали б ще й вплив різних режимів діуретичної терапії торасемідом на клініко-інструментальні параметри та показники якості життя пацієнтів із ХСН. З огляду на зазначене вище, проведене нами дослідження є актуальним і має науково-практичний інтерес.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняти клінічну ефективність і вплив на лабораторно-інструментальні показники й параметри якості життя пацієнтів із ХСН різних варіантів діуретичної терапії торасемідом.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матрицю дослідження становили 113 пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ функціонального класу (ФК) за NYHA ішемічного генезу віком від 45 до 74 (у середньому 60,2 ± 0,74) років.

Основними критеріями включення пацієнтів у дослідження були: 1) наявність ХСН ІІ та ІІІ ФК за NYHA з маніфестованим набряковим синдромом і необхідністю застосування діуретичної терапії; 2) ішемічна етіологія ХСН; 3) вік ≤ 75 років; 4) відсутність протипоказань до призначення постійної діуретичної терапії; 5) інформована згода пацієнта на участь у дослідженні.

 
Страница 8 из 9