Кардиология

Tuesday
Apr 13th

Вход/Регистрация

Стратегія і тактика в призначенні антикоагулянтної терапії у хворих зі стенозуючою ІХС та фібриляцією передсердь. Фокус на дабігатран

Печать PDF


УДК 616.12–008.313.2–08:615.225+615.273

Батушкін В. В.


Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 5, м. Київ, Україна 


Резюме. Сучасна схема антитромботичної терапії у хворих зі стенозуючою ішемічною хворобою серця (ІХС) та фібриляцією передсердь (ФП) після проведення черезшкірного коронарного втручання має певні недоліки. Згідно з останніми Європейськими рекомендаціями, хворим потрібні антитромбоцитарні препарати для зниження ризику тромбозу стента або інфаркту міокарда в поєднанні з антикоагулянтами для зменшення ризику інсульту. Проте дослідження показали, що ці схеми пов’язані з високими показниками масивних кровотеч, що спонукало шукати нові терапевтичні стратегії. Було розроблено два нових перспективних підходи для зменшення ризику кровотеч у пацієнтів, яким пероральна антикоагуляція і антитромбоцитарна терапія показані одночасно.

Перший підхід передбачає застосування антикоагулянтів, що не належать до антагоністів вітаміну К. Насамперед це прямий інгібітор тромбіну дабігатран. Дві дози цього препарату протестовані в кількох великомасштабних дослідженнях і довели ефективність у профілактиці інсульту в пацієнтів із ФП, у тому числі тих, хто отримував тільки один антитромбоцитарний агент або подвійну антитромбоцитарну терапію.

Другий підхід полягає у виключенні аспірину зі стандартного режиму лікування та використанні лише одного інгібітора P2Y12 у поєднанні з пероральним антикоагулянтом.

У межах комбінованої антитромботичної терапії потрібно уникати приймання прасугрелу та тікагрелору, віддаючи перевагу клопідогрелу (окрім тих ситуацій, коли препарати необхідно призначати, наприклад, у разі тромбозу стента на фоні приймання аспірину та клопідогрелу).

Ключові слова: хворі із стенозуючим коронаросклерозом, фібриляція передсердь, потрійна антитромботична терапія, роль пероральних антикоагулянтів, дабігатран.