Кардиология

Friday
Sep 25th

Вход/Регистрация

Cпонтанна динаміка гіпертрофії та функціонального стану лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу за даними тривалого спостереження

Печать PDF

Spontaneous changes of hypertrophy and functional status of left ventricular in patients with essential hypertension according follow-up

Купчинська О.Г.

ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска», НАМН України, м. Київ, Україна.

Резюме. З трирічним інтервалом було обстежено 63 хворих на гіпертонічну хворобу з м'якою та помірною артеріальною гіпертензією, які впродовж цього періоду лише періодично приймали антигіпертензивні препарати. Під час базисного обстеження у пацієнтів не було виявлено супутніх серцево-судинних захворювань та ускладнень, цукрового діабету. За цей період динаміка артеріального тиску (АТ) виявилась різною: у 12,7 % обстежених він знизився, у 38,1 % не змінився, у 49,2 % – підвищився. Збільшення товщини стінок і маси міокарда лівого шлуночка за трирічний період спостерігали не тільки у пацієнтів, у яких АТ підвищився, але й у випадках, коли він суттєво не змінився. Отримані дані свідчать, що для вирішення питання щодо наявності/відсутності прогресування АГ важливо оцінювати не тільки динаміку АТ, але й показники ураження органів-мішеней, зокрема ознаки ГЛШ.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, гіпертрофія лівого шлуночка, тривале спостереження.