Кардиология

Friday
Apr 03rd

Вход/Регистрация

Проблема хвороб системи кровообігу та шляхи її мінімізації в Україні

Печать PDF

The problem of cardiovascular diseases and ways to minimize them in Ukraine

Корнацький В.М.

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна.

Резюме. Проаналізовано стан здоров’я населення України внаслідок хвороб системи кровообігу. Особливу увагу приділено нозологіям, які є причиною високої смертності та первинної інвалідності як серед всього населення, так і в осіб працездатного віку. Звернуто увагу на фактори ризику, що їх спричиняють. Запропоновано заходи для поліпшення ситуації, що склалася. Вказано на необхідність змін в системі охорони здоров’я, але саме еволюційних, адекватних до умов, економічно виправданих, науково обґрунтованих з урахуванням історичного досвіду та міжнародної практики.

Ключові слова: хвороби системи кровообігу, захворюваність, поширеність, смертність, охорона здоров’я, реформування, оптимізація медичної допомоги.