Кардиология

Tuesday
Mar 21st

Вход/Регистрация
Печать PDF

ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ
НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»


ХОЛ ЧЕМПІОНІВ21 ВЕРЕСНЯ (СЕРЕДА)09:00–11:00 Спільна наукова сесія Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України
Президія: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, проф. Джон Камм, проф. Л. Говдак

1. Антиангінальна терапія для лікування енергетичної кризи міокарда
Luis Henrique Wolff Gowdak (Бразилія)

2. Оптимізація антикоагулянтної терапії у пацієнтів з фібриляцією передсердь у реальній клінічній практиці
Джон Камм*

3. Можливості реалізації концепції трансляційної медицини у невідкладній кардіології
О.М. Пархоменко (Київ)
* За наукової підтримки компанії «Байєр»

11:00–11:40 Науково-практичний симпозіум Комбінація статинів і антигіпертензивної терапії: від усвідомлення необхідності до практичних інновацій
Учасники: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, чл.-кор. НАМН України, проф. К.М. Амосова, проф. М.І. Лутай

11:40–12:20 Науково-практичний симпозіум Дискусійні питання антитромботичної терапії
К.М. Амосова (Київ)

12:20–13:00 Науково-практичний симпозіум компанії «Байєр»
Антикоагулянтна терапія ривароксабаном кардіологічних пацієнтів із різним ступенем кардіоваскулярного ризику: від клінічних досліджень до реальної клінічної практики
Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, проф. О.С. Сичов

13:00–14:00 ПЕРЕРВА

14:00–14:40 Науково-практичний симпозіум Прихильність до лікування
Учасники: проф. М.М. Долженко, проф. О.І. Мітченко

14:40–15:20 Науково-практичний симпозіум Лікування артеріальної гіпертензії в Україні — що ми недооцінюємо
Учасники: проф. Ю.М. Сіренко, проф. В.Й. Целуйко

15:20–16:00 Науково-практичний симпозіум
Від артеріальної гіпертензії до серцевої недостатності: пошук сучасних підходів до лікування на кожному етапі серцево-судинного континууму

1. Блокатори рецепторів агіотензину ІІ: порівняння молекул
Ю.М. Сіренко (Київ)

2. Артеріальна гіпертензія в пацієнтів із серцевою недостатністю — особливості застосування антагоністів альдостерону
О.Й. Жарінов (Київ)

16:00–16:40 Науково-практичний симпозіум
Фіксована комбінація трьох антигіпертензивних засобів — розкіш чи необхідність?
Учасники: акад. НАМН України, проф. Г.В. Дзяк, проф. Т.В. Колесник

16:40–18:00 Спільна сесія Асоціацій кардіологів України і Польщі
Кардіологія Польщі та України: клінічний підхід, заснований на Європейських рекомендаціях
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, проф. О.C. Сичов, проф. М. Худзик

1. Обстеження пацієнтів після інфаркту міокарда — чи необхідно кожному хворому проводити ЕКГ?
M. Худзик (Польща)

2. Чи може реабілітація після інфаркту міокарда попередити розвиток серцевої недостатності?
T. Рехчінскій (Польща)

3. Аритмія у пацієнтів після інфаркту міокарда: фібриляція передсердь
O.С. Сичов (Україна)

4. Аритмія у пацієнтів після інфаркту міокарда: шлуночкові аритмії
С. Штек (Польща)