Кардиология

Tuesday
Sep 27th

Notice: Undefined property: stdClass::$slug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Notice: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/kardiolold/public_html/plugins/content/jcomments.php on line 114

Вход/Регистрация

 

Вельмишановні працівники медичної галузі!

Маємо за честь запросити Вас узяти участь у VI Конференції Асоціації аритмологів України, яка відбудеться 19–20 травня 2016 року в м. Києві.

У межах цього об’єднаного форуму будуть проведені пленарні та секційні засідання, круглі столи, майстер-класи, інтерактивні сесії та дискусії, прочитані лекції провідних фахівців. Одним з основних питань, які пропонуються обговорити, – це впровадження Національних настанов та останніх доповнень до рекомендацій з лікування порушень ритму серця.

Програма засідань розрахована не тільки на електрофізіологів, аритмологів, кардіологів та кардіохірургів, а й на наших колег, які працюють у первинній ланці охорони здоров’я, – сімейних лікарів та терапевтів, а також представників суміжних спеціальностей – неврологів, педіатрів, фахівців з функціональної діагностики. На цьому форумі відбудеться спільне засідання Асоціації аритмологів України та Європейської асоціації ритму серця (EHRA). Підсумки роботи заходу підведе Генеральна Асамблея.

Цей науково-практичний захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році» МОЗ та НАМН України.

Під час окремої сесії буде проведений конкурс молодих вчених та сесія стендових доповідей.

У межах форуму буде працювати виставка лікарських засобів та виробів медичного призначення. Після завершення конференції всі учасники отримають сертифікати затвердженого зразка.

 


Президент Асоціації кардіологів України,
директор ННЦ "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска",
академік НАМН України, професор

Співголова Асоціації аритмологів України, професор

Співголова Асоціації аритмологів України, професор

В.М. Коваленко

О.С. Сичов

О.С. Стичинський


Тематика конференції:

- фундаментальна аритмологія

- раптова серцева смерть

- популяційні дослідження поширеності аритмій

- невідкладна допомога при аритміях

- методи функціональної діагностики в аритмології

- фармакологічні засоби в лікуванні аритмії

- інвазивна та неінвазивна електрофізіологія

- катетерна радіочастотна абляція

- суправентрикулярні тахіаритмії

- кардіостимуляція

- фібриляція та тріпотіння передсердь

- ресинхронізаційна терапія

- тромбоемболічні ускладнення та їх попередження

- імплантація кардіовертерівдефібриляторів

- шлуночкові порушення серцевого ритму

- аритмії та поєднані з ними хвороби та стани

- порушення провідності імпульсу

- вікові та гендерні особливості аритмій

- природжені синдроми та феномени

- медична статистика в аритмології

- проаритмії

- організаційні питання

 
Готель «Русь»
вул. Госпітальна, 4
Конференц-зали «Е, А, В, С, Д» (перший поверх)

Реєстрація учасників 19 травня 2016 року о 08.30

Відкриття конференції 19 травня 2016 року о 09.30


 Форма участі: усна доповідь, доповідь на конкурсі молодих вчених, стендова доповідь, статті, тези.


 

Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5 ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН

Тел. для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22; факс: (044) 249-70-03, 275-42-09

Усні доповіді: з приводу включення усної доповіді в програму контактувати з оргкомітетом за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Усна доповідь) до 20 квітня 2016 р. включно.

Конкурс молодих вчених: відбудеться під час окремої сесії.

Умови надання робіт на конкурс: вік до 35 років на 01.01.2016 р., моноавторство, структура роботи – назва публікації, прізвище та ініціали автора, заклад, в якому проводилось дослідження, місто, країна, мета дослідження, методи дослідження, отримані результати, висновки. Від одного автора приймається тільки одна робота. Заявки на участь приймаються до 20 квітня 2016 р. включно за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Конкурс молодих вчених). Переможці конкурсу будуть оголошені під час Асамблеї Асоціації аритмологів України.

Правила оформлення статей – за вимогами Українського кардіологічного журналу (вимоги розміщені на сайті www.strazhesko.org.ua). Статті приймаються до 20 квітня 2016 р. за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – Статті). Статті, які пройшли рецензування, будуть надруковані в журналі «Аритмологія».

Правила оформлення тез:

1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman, 12 пт, через 1 інтервал. Мова українська, російська, англійська.

2. Структура тез: назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали авторів; заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто.

3. Текст тез повинен включати: мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати; (усі абревіатури повинні розшифровуватися).

4. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу org-vavilova@yandex.ru В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи. Наприклад: ЗавгороднійВІДніпропетровськ1 для першої роботи і ЗавгороднійВІДніпропетровськ2 для другої роботи. Ім’я файла задається українськими літерами без пропусків та розділових знаків.

Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з організаційним комітетом.

Усі відібрані тези будуть надруковані у журналі «Аритмологія».

Обов’язково вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь.

Тези приймаються до 20 квітня 2016 р. включно за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів України – тези доповідей або стендова доповідь).

До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопейну назву.

Тези, що не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним комітетом без узгодження з авторами.

Бронювання готелю: з цього приводу звертатися до Гуляницької Марини за телефоном (044) 249-70-03 або за електронною адресою: org-vavilova@yandex.ru

Запрошуємо Вас узяти участь в інтерактивній сесії «Сучасні підходи до антитромботичної терапії», яка відбудеться 19 квітня 2016 р. Сесія відбудеться в м. Києві (готель «Русь», вул. Госпітальна, 4, конференц-зал «F») за участю в інтерактивному режимі аудиторій у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.


Коваленко Володимир Миколайович

Академік НАМН України, професор, д.м.н., Віце-президент НАМН України, Президент Асоціації кардіологів України, Директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН

Пархоменко Олександр Миколайович

Член-кореспондент НАМН України, професор, д.м.н., Президент Асоціації з невідкладної кардіології, Керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН

Джон Камм (John Camm)

Професор з клінічної кардіології медичної школи Університету Св. Георгія (Лондон), Керівник департаменту серцево-судинних захворювань і відділу кардіології, Професор Імператорського коледжу Лондона Джон Камм (John Camm) – почесний член (FAHA, FACC, FESC) і член Правління низки міжнародних фахових товариств, Президент заснованого ним Альянсу з боротьби з аритміями, редактор відомих журналів Europace, Clinical Cardiology, European Heart Journal, Настанов Європейського товариства кардіологів з серцево-судинної медицини, клінічної кардіології, доказової медицини.

Екс-голова робочої групи з аритмій Європейського товариства кардіологів, Президент Британського товариства зі стимуляції та електрофізіології, член наглядової ради Британського коледжу лікарів, Британського фонду серця, Північноамериканського товариства аритмологів, Президент Британського товариства кардіологів.

Професор Камм брав участь у підготовці численних міжнародних і національних рекомендацій та стандартів із діагностики і лікування аритмій, гострого коронарного синдрому.

Науковий інтерес професора Камма стосується питань клінічної аритмології і електрофізіології, раптової смерті у хворих на ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність, тромбоемболізму у хворих з фібриляцією передсердь, побічної серцево-судинної дії старих і нових лікарських засобів, клінічних аспектів антитромботичної терапії в кардіології. Він підготував понад 1000 лекцій для міжнародних аудиторій, написав близько 1100 статей та видав 40 книг.

Професор Камм був нагороджений Золотою медаллю Європейського товариства кардіологів (2005 р.) та Медаллю МакКензі Британського товариства кардіологів (2008 р.). За даними сайта госпіталю Університету Св. Георгія (Лондон) професор Камм є Командером Ордена Св. Джона (Commander of the Order of St John) та Почесним лікарем Королеви (Queen’s honorary physician).


 19 квітня, вівторок

16.00 – 16.30 Кава
16.30 – 16.40 Відкриття
Вступне слово
Президента Асоціації кардіологів України,
академіка НАМН України, проф. В.М. Коваленка
16.40 – 17.10 «Профілактика та лікування венозного тромбоемболізму»
член-кор. НАМН, проф. О.М. Пархоменко
17.10 – 18.10 «Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь»
проф. Джон Камм (John Camm)
18.10 – 18.30 Питання та відповіді

 


Місця проведення інтерактивної сесії:

 
Місто Місце проведення
Київ Готель «Русь», вул. Госпітальна, 4
конференц-зал «F»
Дніпропетровськ Готель «Reikartz», вул. Троїцька, 12A
«Великий конференц-зал»
Львів «Дністер Прем’єр Готель», вул. Матейка, 6
конференц-зал «Лоббі»
Одеса Готель «Лондонська», Приморський бульвар, 11
конференц-зал «Великий Айвазовський»
Харків Готель «Харків Палац», пр. Правди, 2
зал ресторану «Амадеус»
С 19 ПО 21 АПРЕЛЯ В КИЕВЕ СОСТОИТСЯ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ – VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

 

С 19 ПО 21 АПРЕЛЯ В КИЕВЕ СОСТОИТСЯ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ – VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМСтратегические задачи реформирования отрасли, усовершенствование практики оказания медицинской помощи населению, военная медицина, новейшие технологии в борьбе за здоровье пациентов. Эти и многие другие темы станут ключевыми на VII Международном медицинском форуме «Инновации в медицине — здоровье нации», который состоится 19-21 апреля 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Киев, ул. Салютная, 2-Б).

Форум — международная профессиональная платформа для обмена опытом и повышения квалификации, которая объединяет мощную научно-практическую программу и крупнейшие в Украине специализированные выставки последних достижений рынка здравоохранения и фармацевтики.

В этом году в работе Форума примут участие свыше 10 000 зарегистрированных специалистов здравоохранения. Среди участников и посетителей: высшее руководящее звено здравоохранения, руководители и представители ведущих научных, образовательных и медицинских учреждений, объединений, бизнеса, ученые, практикующие врачи, специалисты в области медицины и фармацевтики.

Организаторами представительного Форума являются Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Компания LMT. Событие состоится при поддержке Президента Украины и под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Официальная поддержка – Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации.

При содействии – медицинских ассоциаций, общественных объединений, высших учебных медицинских заведений Украины и зарубежья.

Генеральный партнер: Toshiba Corporation. Среди партнеров-участников: UMT+, «Мед Эксим», «Здраво», «ПОЛИПРОМСИНТЕЗ», «БТЛ-Украина», «МЕДИО», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», Аmed, «Эксперт», «УКР ДИАГНОСТИКА», RH, «Вектор-Бест-Украина», «Виола Медтехника», «ЕМГ» «Украина, «Синево Украина».

Дискуссионные и образовательные панели

Форум играет важную роль в выработке рекомендаций, необходимых для осуществления реформы здравоохранения, подготовке высококвалифицированных специалистов, внедрении в практическую медицину последних методов и методик профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

В этом году под эгидой Форума пройдет V Юбилейный международный медицинский конгресс «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины» (№3, с.8, раздел «Конгрессы» Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в Украине в 2016 году).

В рамках мероприятия состоится 65 симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров, школ и 60 мастер-классов. Докладчиками выступят 700 ведущих спикеров с Украины и зарубежья.

Высокий научный и образовательный уровень Конгресса обеспечат 5 медицинских учреждений МОЗ Украины, 21 научно-исследовательский институт НАМН Украины, 21 кафедра НМАПО имени П. Л. Шупика, 23 авторитетные ассоциации и объединения, медицинские учреждения Минобороны Украины, Минсоцполитики, высшие учебные медицинские учреждения и учреждения последипломного образования и многие другие.

Специалисты смогут принять участие в следующих научно-практических программах: «Организация и управление здравоохранением»; «Дни частной медицины»; «Дни лабораторной медицины»; «Медицинская радиология»; «Функциональная диагностика»; «Телемедицина и медицинские информационные системы»; «Военная медицина»; «Медицина неотложных состояний»; «Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия»; «Физиотерапия и реабилитация»; «Травматология и ортопедия»; «Онкология»; «Терапия, педиатрия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, дерматовенерология, гематология и трансфузиология»; «Общая практика – семейная медицина», «Акушерство, гинекология, неонатология»; «Офтальмология»; «Отоларингология»; «Урология»; «Сестринское дело»; «Health Beauty: пластическая хирургия, комбустиология»; «Организация и управление фармацией».

Кроме этого, здесь можно будет посетить уникальные образовательные школы, в рамках которых слушатели получат квалифицированную консультацию профессионалов и протестируют современное медицинское оборудование: Школа главного врача; Украинская лабораторная школа; Всеукраинская школа ультразвуковой и функциональной диагностики; Терапевтическая школа; Тактическая медицина; Школа экстренной медицинской помощи; Школа реабилитационной терапии; Украинская кардиологическая школа им. Н.Д. Стражеско; Украинская школа медсестринства.

Инновационные технологии для диагностики, лечения и реабилитации

Передовые медицинские технологии – залог качественного медицинского обслуживания. Именно поэтому, организаторы создали площадку для презентации последних достижений науки и техники, которая будет способствовать повышению уровня оснащения отечественных лечебных учреждений.

На протяжении трех дней специалисты смогут ознакомиться с новейшим медицинским оборудованием, полным спектром инструментария, товарами медицинского назначения, фармацевтическими препаратами, посетив крупнейшие выставки Международную выставку здравоохранения MEDICAEXPO и Международную фармацевтическую выставку PHARMAEXPO.

В этом году в экспозиции Форума примут участие 300 компаний-лидеров здравоохранения с Чехии, Китая, Германии, Боснии и Герцеговины, Великой Британии, Японии, Италии, Словении, США, Латвии, Франции, Дании, Нидерландов, Словакии, Бельгии, Польши, Израиля, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Швеции, Турции, Украины, Сербии, Болгарии, Малайзии, Венгрии, Испании, Кореи, Румынии, России. Среди экспонентов 35 компаний, которые впервые примут участие в мероприятии.

Здесь в режиме нон-стоп будут проходить консультации и мастер-классы. В профессиональной атмосфере управленцы здравоохранения смогут выбрать высококачественное оборудование, инструментарий, товары медицинского назначения для медицинских центров и диагностических лабораторий.

Постоянные участники: ВСМ Украина, ECHOSENS, HEEL, Roche Diagnostics, «Абдомед», «АВИС-МЕД», «АЙЮС», «АФС Медицинтехник», «Биомед», «Био Тест Мед», «БМТ Украина», «ВКФ Медтехника», «Волес», «Волсмарт», «Глобал-Медика», «Индар», «Интермедика», «ИМЕСК», «Калина медицинская производственная компания», КПО «Медаппаратура», «ЛАБ ЛАЙФ», «ЛАЙФМЕДИКА», «Лабикс», «Медгарант», «Медилайн», «МЕДТЕК», «Рехафлекс», «Медисторе», «Медкосвисс», МК «КАРДИО», «МК Квертимед-Украина», «Модем 1», «ОНИКО», «Нова медична група», НПП «Вилан», «Организация Медицинского Бизнеса», Опытный завод «ГНЦЛС», «ОСД Восточная Европа», «Профимед-Сервис», «Радмир», «Радиомед», «Реагент», «Симеста Ваал», «Спикард», «Синтез», «Такеда», «Терра-Мед», «ТехМедКонтракт», «УКРБИО», «УКРБИОМЕД», «Фармаско», «Фелицата Украина», «Фортмедика», «ХЕЛСИ СТАЙЛ», «Эрба Лахема», «ЭксимКаргоТрейд», «ЭлитМедика», «Экосвит Ойл», «Юрия-Фарм», «ЮВИС» и многие другие.

Новые участники: Agel, ВСА електроник Украина, LIQBERRY, OSRAM, SANIMED INTERNATIONAL IMPEX, Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Ltd., «Биосонат», «Бишофит Mg++», «ИПС – Украина», Оздоровительно-реабилитационный центр «МОДРЫЧИ», Опытно-экспериментальный производственный центр «Олимп», «Точка Опоры Плюс», «Меркурий Вест», «ЮГМЕДКОНТРАКТ», «Дентаум», «Мир Пожилого Человека и Реабилитации», «Диагностические Системы Украина», «Равита Украина», «ЛАБВЕЛЛ», «МедИнтерСервис», «МУКОС Фарма ЦЗ с.р.о.», «ПраймМед», «Рациональные решения Украина», «Бест Диагностик», «УКРТЕХМЕД», «ИМУ ПРО Украина», «Реал Диагностик», «Квайссер Фарма Украина», «УкрОргСинтез», «Поликс Групп», «ГОЛНИТ», НПЦ «Альма», «ЛОРАН», «РУС-КО», «АЙ ПИ МЕДИКАЛ», «МИЗ-МА», «АМПРИ УКРАИНА», «Украинская медицинская компания «Umed», Клиника антистарения «Медиком», Представительство «Босналек» Д.Д. Сараево» и многие другие.

Параллельно с Форумом состоится V Юбилейная международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo – первая в Украине выставка, ориентированная на практику предоставления высококачественных медицинских и оздоровительных услуг на территории Украины и за ее пределами.

До встречи на VII Международном медицинском форуме «Инновации в медицине – здоровье нации» 19-21 апреля 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б)!

www.medforum.in.ua

www.htexpo.com.uа

 
Страница 4 из 26